Miasteczka Burano i Murano, Włochy – galeria

Do miasteczek Burano i Murano można się dostać tramwajem wodnym z Wenecji. Burano jest niesamowicie barwne – nie ma szans, aby sąsiadujące ze sobą domy były w tym samym kolorze. Obecnie na przemalowanie fasady trzeba dostać pozwolenie i akceptację farby z urzędu. Z kolei Murano słynie z produkcji szkła. Bojąc się pożarów w Wenecji huty przeniesiono na pobliską wyspę. Izolacja pomagała w utrzymaniu technologii produkcji w tajemnicy. Rzemieślinicy zarabiali ktrocie, bo potrafili barwić wyroby na dowolne kolory, lecz żyli w złotej klatce, której nie pozwalano im opuszczać w obiawie przed konkurencją.

>> otwórz galerię >>