Wzdłuż Wybrzeża Szkieletowego, Namibia – galeria

Przejazd wzdłuż namibijskiego Wybrzeża Szkieletów, którego brzeg miał być usłany wrakami statków. Można zobaczyć nieliczne z nich, gdyż słona woda dokonała dzieła zniszczenia, a część została sprzedana przez właścicieli na przysłowiowe żyletki. Jedziemy przez Cape Cross słynące z wielotysięcznej kolonii fok, zahaczamy o przepiękne Sandwitch Bay, gdzie blisko stumetrowe wydmy wpadają do Atlantyku, oraz miasto uporządkowaną Swakopmund z niemiecką zabudową, a nocujemy na jego ubogich przedmieściach.

>> otwórz galerię >>